Contact Us

Contact Us

  • Address263-1, Techno 2-ro, Yuseong-gu, Daejeon, Republic of Korea
  • E-mailmintech@g-mintech.co.kr
  • Tel042.719.8893
  • Fax042.719.8895


  • Address31-8, Dongtan-daero 24-gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
  • E-mailmintech@g-mintech.co.kr
  • Tel070.4632.7022
  • Fax070.8240.7022